Hverdagen på Uglestuen

Uglestuen består af vores ældste børn - skønne drenge og piger i alderen 4 ½ - 6 år. Børnene flytter fra Måge- og Papegøje stuen om foråret, når førskolebørnene slutter deres børnehave tid for at starte i mini-sfo på skolerne.

Børnenes sidste år i børnehaven er tilrettelagt ud fra et overordnede tema, som er: Jeg kan og Jeg er en del af et fællesskab. 

På Uglestuen arbejder med vi med alle pædagogiske læreplanstemaer men har særligt fokus på de "Personlige og sociale kompetencer" og har derfor fokus på at lytte til hinanden, vente på tur, blive endnu mere selvhjulpne og være en god ven.

Uglestuen er placeret i den ene ende af huset. Her mødes vi hver dag til morgensamling, hvor vi taler om formiddagens aktiviteter, hvilken ugedag og måned det er, årstiden, vejret og hvilket overtøj og fodtøj der er behov for, når vi går udenfor. "Ugens opråber" undersøger, hvilke børn der er kommet og hvem der er fraværende og "Ugens dukse" sørger for oprydning efter morgensamling og frokost. 

Om formiddagen er vi optaget af forskellige aktiviteter, der støtter børnenes udvikling og fællesskabet.

Vi spiser frokost opdelt i mindre grupper og holder en kort samling med sproglig opmærksomhed, inden vi går til "Hviletid". Her ligger børnene på en yogamåtte med et tæppe og en pude og lytter til stille musik eller en historie i 20-30 minutter. Efter "Hviletid" går vi på legepladsen og leger, indtil vi spiser eftermiddagsmad kl. ca. 14. Læs mere om søvn- og hviletid i linket til højre.

Du kan læse mere om hverdagen på Uglestuen på vores info. tavle og i dagbogen, som ligger på reolen ved Uglestuen. Vi udarbejder et årshjul "Køleskabsskemaet", som beskriver, hvordan vi arbejder med børnene, det sidste år i Børnehuset.

 

 

Søvn- og hviletid