Hverdagen på Mågestuen

Jeg går nu i børnehave: ”Jeg lærer børnehavens hverdag at kende, udvikler mig og er en del af et større fællesskab”.

Mågestuen er ligesom Papegøjestuen en mellemgruppestue, bestående af børn i alderen ca. 2,3 til 4,5 år.

Der kommer jævnligt børn til stuen fra Pingvinstuen (vuggestue) og også udefra, og i foråret rykker de ældste børn ind på Uglestuen, som er en stue for førskolebørnene.

Vi holder samling hver dag kl. 9, hvor alle børn får brød, frugt/grønt og vand.

Under samlingen synger vi sange, taler om hvem der er til stede og hvem der er fraværende, vejret, årstiden, madpakken, dagens program eller et emne der nu lige falder os ind.

Efter samling har vi formiddagsaktiviteter, der bl.a. kan være rytmik, kreative værksteder, ture ud af huset eller går ud at lege på legepladsen. 

Vi gør meget ud af at øve os i at lytte til, hvad de andre har at fortælle, vente på tur, stå i kø, være selvhjulpne og ikke mindst at være en god ven. Her i huset kalder vi det hverdagspædagogik.

Til frokosten kl. 11 starter vi med opråb af børnene, synger sange, hører en kort historie eller et rim. Vi spiser i mindre grupper – 1 voksen med en mindre gruppe børn, så der er mulighed for bedre at samtale. Efter frokost har vi "Hviletid" for de større børn og sovetid for de børn, der stadig har behov for søvn. Læs mere om søvn- og hviletid i linket til højre.

Når hviletiden er slut, går vi på legepladsen og spiser eftermiddagsmad kl. ca. 14.

 

Søvn - og hviletid