Foto og videoptagelse

Børn er rigtig glade for at have fotografier eller video fra deres vuggestue- og børnehavetid. Det er en god måde at huske minder fra sjove episoder, fødselsdage, gode venner og betydningsfulde voksne, både mens barnet går i institutionen, men også når de bliver ældre. Vi samler fotografier af børnenes "liv" i Børnehuset, som de får i en mappe, når de skal videre i MiniSFO og skole.

Som forælder er du velkommen til at tage billeder/video af dit eget barn til arrangementer etc. og når vi er inviteret hjem til fødselsdag. Vi forventer naturligvis, at du er opmærksom på, at billeder ikke må være etisk krænkende; fx billeder af børn, der skændes, er sure eller ikke påklædte.

Hvis du ønsker at offentliggøre billeder på en hjemmeside og i sociale netværk, bør du være opmærksom på følgende:

Fotografering/optagelser samt offentliggørelse af billeder/videoklip i henhold til persondataloven vedr. elektronisk databehandling.

Som udgangspunkt vil billeder af en børnefødselsdag i et privat hjem være omfattet af reglerne om portrætbilleder, hvortil der kræves samtykke før offentliggørelse. Datatilsynet henviser som tommelfingerregel til at billeder med under 8 personer, som udgangspunkt vil være et portrætbillede. Dette gælder også for gruppebilleder.

Kort sagt betyder det, at hvis du offentliggør billeder på fx Facebook, når institutionen har været på besøg til fx fødselsdag, så skal du kontakte børnenes forældre for tilladelse til, at du offentliggør et billede af deres barn på Facebook.

Med henvisning til ovenstående vil vi gerne opfordre jer til ikke at lægge billeder af os på Facebook og sociale medier generelt. Endvidere har vi børn, hvor forældrene IKKE har givet tilladelse til offentliggørelse af billeder af deres barn, hvilket vi respekterer