Bleer og renlighed

Dit barn skal medbringe egne bleer. Skriv dit barns navn med store typer på ble-pakken og medbring den på stuen.

Er dit barn på vej mod selv at gå på toilettet, er det en god ide, at give en bukse-ble på, så barnet selv kan tage bukser ned og op. Det kan være svært at nå på toilettet, hvis dit barn først skal bakse med bodystocking, stramme bukser, smækbukser eller en kjole, der glider ned i toilettet. Det samme gælder regntøj med smæk og seler.

Så støt dit barn og tænk i praktisk beklædning og ekstra skiftetøj i garderoben.

Renlighed hos børn:

Renlighed er en fysiologisk proces, hvilket betyder at barnet skal være fysisk og mentalt parat til at øve renlighed. De fleste børn vil omkring 1½ - 2 års alderen begynde at få en fornemmelse af egen krop og de spændinger, der kommer i muskulaturen i blære og tarmvæg, når barnet tisser og har afføring. De fleste børn bliver renlige i dagtimerne i 3-4 års alderen, og det er normalt at børn op til 4-5 års alderen fortsat bruger natble.

Renlighedstræning lykkes bedst, hvis der er tale om et samarbejde mellem barn og forældre. Støt barnet i at få vaner i forbindelse med toiletbesøg når det viser parathed og interesse herfor.

Der er stor forskel på, hvor lang tid det tager, før barnet helt kan undvære bleen. Det er normalt, at barnet i begyndelsen holder sig tør om dagen, og fortsat har brug for ble om natten. Et tegn til at man kan begynde at øve renlighed med barnet er, at det er i stand til at holde sig tør i 3 timer.

Hvordan hjælper du barnet:

I starten er det vigtigt at fokusere på, at barnet blot skal vænne sig til potten eller toilettet uden, at det presses til at skulle lave noget.

Vær opmærksom på dit barns signaler og støt det i renlighedsprocessen på det tidspunkt, hvor det er mest åbent og klar til forandringen fra ble til toilet/potte. Spørg ikke dit barn: ”skal du tisse”, da barnet ofte vil svare nej til dette. Sig hellere ”kom, nu går vi ud på toilettet/potten”. På den måde tager du som voksen styring i processen, hvilket giver barnet tryghed.

Pres aldrig barnet til at skulle blive siddende eller præstere på toilettet/potten. Undgå at skælde ud over uheld og ros barnet diskret, når der er resultater. Overdreven ros kan skabe så store forventninger hos barnet, at det virker modsat.

Vær tålmodig – at blive renlig kan tage tid! 

Hvilke tegn skal du være opmærksom på:

Første fase: Barnet tisser/laver i bleen, og kommer efterfølgende hen og fortæller, at det har tisset/lavet. Barnet registrerer, at det er sket, men er endnu ikke i stand til at sige til i tide. Skift bleen og tilbyd barnet at sidde på toilet/potte, men pres ikke barnet. Barnet skal have støtte under fødderne, så det aktivt kan bruge bækkenbundsmusklerne og få tømt blæren og tarmen helt. På denne måde forebygges forstoppelse og uheld. Prøv at opfordre barnet til at sidde på toilettet/potten som det første om morgenen og om aftenen inden sengetid. Skab ro omkring barnet, så det ikke forstyrres af andre ting.

Anden fase: Barnet opfatter, når det tisser/laver, og siger ”jeg tisser/jeg laver”. Barnet er således opmærksomt på, når det sker, og hvordan det føles. Barnet er stadig ikke i stand til at sige til, inden det tisser eller laver. Lad barnet gøre sig færdig i bleen. Tilbyd igen barnet at sidde på toilet/potte, mens en ny ble findes frem. Mød barnet på en positiv måde ved fx at sige: ”flot du kommer og siger det”.

Tredje fase: Barnet siger til lige inden, at det skal tisse/lave og kan bevidst holde igen. I starten går der kun få sekunder fra barnet mærker, at det skal tisse/lave, til det sker. Her skal barnet hurtigt hjælpes på toilet eller potte. Følg altid barnet på toilettet, når det siger til. Sig aldrig: ”tis bare, du har ble på”. Dette forsinker barnet til at blive renlig. I denne periode kan barnet begynde at undvære bleen i dagtimerne. Vis tillid til, at barnet kan og undgå at tage bleen af og på. Det forvirrer barnet, hvis det først skal mærke efter, om det har ble på før det tisser/laver. Skæld aldrig barnet ud ved uheld. Sig fx ”pyt med det, vi prøver bare igen næste gang”. Anerkend og fortæl barnet, at det var godt det sagde til.

Efterhånden opnår barnet kontrol, så det når ud på toilettet i tide.