Forældrerådet og forældrebestyrelses møder

Møderne i Forældrerådet afholdes i Børnehuset

Den 21. januar 2020

Den 12. maj 2020

Den 31. august 2020

 

Møderne i Forældrebestyrelsen afholdes i et af Børnehusene i Lillevang Klyngen

11. november 2019

4. februar 2020

27. maj 2020

10. september 2020