Forældrebestyrelse møder

Møderne afholdes i Børnehuset fra kl. 19.30 til kl. 21.30

Forældremøde den 25. oktober 2018 - valg til bestyrelsen

Den 26. november 2018  kl. 19 - 21 - bestyrelsen konstituerer sig

Den 25. februar 2019

Den 11. april 2019

Den 28. maj 2019

Den 19. august 2019

Den 26. september 2019

Den 7. oktober forældremøde 2019 - valg til bestyrelsen