Syge børn

Langt de fleste smitsomme sygdomme hos børn i daginstitutioner er ikke alvorlige til gengæld er de forholdsvis hyppige.

De fleste sygdomme skyldes luftvejsinfektioner og maveinfektioner.

 

Sundhedsstyrelsen har udfærdiget en "Vejledning om smitsomme sygdomme hos børn", hvor hovedreglen er, at syge børn ikke må komme i daginstitution.

 

Et barn med en smitsom sygdom må først modtages, når det ikke længere smitter. Det vil i de fleste tilfælde betyde, at barnet må komme i daginstitutionen, når det er raskt og kan deltage i de aktiviteter, det plejer uden særlig pasning.

 

Sundhedsstyrelsens vejledning og hjemmeside findes i linkene til højre.

 

 

 

 

 

 

Sundhedsstyrelsens vejledning

Sundhedsstyrelsens hjemmeside