Traditioner og fælles aktiviteter

Ørnevang Børnehus er et Børnehus, hvor vi kan lide at være sammen på tværs af stuer og alder. Vi prioriterer derfor en række fælles aktiviteter i hverdagen:

 • Fællessamling hver fredag, hvor alle børnene mødes i vores store fællesrum. Her synger og danser vi og introducerer hver måned en ny "Månedens sang", som synges hver uge. Stuerne er på skift ansvarlige for fællessamlingen.

 • Til fastelavn er de ældste vuggestuebørn sammen med børnehaven, og der bliver slået katten af tønden på legepladsen. Vi tegner, maler, klipper fastelavnspynt og synger fastelavnssange.

 • Til påske holder vi påskefrokost for alle børn. Vi tegner og klipper påskepynt inden påske.

 • Om foråret har vi "Skovuger", hvor stuerne på skift er i skoven flere dage i træk.

 • Plantedag med "Bedste", en forårsdag inviterer vi "Bedste" på besøg, hvor vi sammen sår og planter blomster og grøntsager på legepladsen.

 • Hver sommer holder vi sommerfest for alle børnene og deres familier. Ca. 3 uger før sommerfesten, starter vi sammen med børnene på forberedelserne til festen.

 • Den første fredag i juli samles alle børnene til "Cowboy - og indianerdag". Vi spiser hjemmelavet bål-mad og udsmykkes som en indianer- og cowboy.

 • Om efteråret har vi "Skovuger", hvor stuerne på skift er i skoven flere dage i træk. I denne periode besøger vi også naturvejleder Bjørli i Børnenaturcentret "Vestre Hus" i Ravnsholtskoven.

 • Op til jul holder vi julefrokost for alle børn. Vi klipper julepynt til vores juletræ, synger julesange, bager småkager, får besøg af nisser og kan også finde på at lave hemmeligheder inden jul.

 • De ældste børnehavebørn opfører Lucia for forældre og de øvrige børn.

 • Den sidste fredag før jul holder vi fælles afslutning for alle børn, synger, danser om juletræet og spiser risengrød.

 • Ture ud af huset.

 • Trafiktræne, køre med offentlige transportmidler og færdes i det offentlige rum.

 • Besøg på Allerød Bibliotek

 • Vi holder børnefødselsdage enten her i Børnehuset eller hjemme hos fødselsdagsbarnet

 • Vi nyder årstidens skiften på legepladsen.

 • Vi har et særligt tilrettelagt forløb for de ældste børnehavebørn på Uglestuen inden skolestart.

 • Fælles arrangementer med Skovvang Børnehus