Visionen for Børnehuset

Ørnevang Børnehus skal være et sted, hvor børnene trives. Et sted hvor der sættes positive og varige spor i børnenes dannelse og udvikling, hvor der er fokus på nærvær, trivsel, leg og læring.

Børnene skal udvikle sig i betydningsfulde fællesskaber, hvor samarbejde og relationer prioriteres højt, så børnene ses og støttes i at tage udgangspunkt i egen udviklingszone for at udvikle sig til at være livsduelige og robuste for at kunne mestre eget liv.

Kulturen i Børnehuset er respekt- og omsorgsfuld, anerkendende og udviklende for børn, forældre og personale.

Den pædagogiske faglighed er høj og bygger på viden om børns udvikling, pædagogiske teorier, refleksion og udviklingsmetoder.

Se vores værdigrundlag i linket til højre

Vores værdigrundlag