Sproglig opmærksomhed

Vi vægter sproglig opmærksom højt, fordi det er adgangsgivende til fællesskaber og en vigtig del af børnenes udvikling.

Målet med indsatsen på sprog og læsning i Ørnevang Børnehus er, at børnene udvikler deres ordforråd, herunder sprogforståelse og udtale. 

Det overordnede formål med indsatsen på sprog-og læseområdet i Ørnevang Børnehus er, at hjælpe, stimulere og inspirere børnene til at bruge sproget, så de lærer at udtrykke sig på mange forskellige måder.

Personalet er ansvarlig for, at sprogmiljøet i Ørnevang Børnehus er til stede. Når stuerne indrettes, har vi fokus på indretning, der inviterer og styrker sprogmiljøet. Vi inddrager barnets perspektiv ved, at indrette små rum der visuelt er indrettet, så det inspirerer barnet til at sidde og fordybe sig, kigge i bøger, tegne mm

Sprogtilegnelsen foregår mellem personalet og det enkelte barn og børnene som gruppe. Børn lærer sig det sprog, de hører de voksne anvende, det gælder både ordforråd, vendinger og kvaliteten af det talte sprog. Alle voksne i Børnehuset er sproglige rollemodeller for børnene og har fokus på eget verbale sprog, kropssprog og mimik.

Når børn bruger sproget i leg og samvær med andre børn og voksne, øver de sig i at anvende sproget målrettet, kreativt og præcist – sproget automatiseres. Børn lærer primært sprog af de voksne. De lærer sig det sprog, de hører de voksne anvende – det gælder både det ordforråd og de vendinger, der kendetegner den enkelte families sprog - og børnene lærer sig den måde, de voksne anvender sproget på, når de taler sammen, og når de taler om hændelser og oplevelser i tilværelsen. Det er derfor vigtigt, at være opmærksom på, at alle voksne er sproglige rollemodeller, og at I som forældre har en særlig vigtig position i forbindelse med jeres barns sproglige udvikling.

Vi har fokus på at sætte ord på børnenes omgivelser, udvide børnenes ordforråd, synge og danse med og uden fagter, læse og fortælle historier, dialogisk læsning, spille spil, tegne og klippe. Børnene får kendskab til skriftsprog, rim og remser, eksistensen af tal og bogstaver og hvad de kan bruges til, samt kendskab til eksistensen af IT/medier.

Vi opfordrer til at være opmærksom på, at brug af sut, hindrer barnet i at bruge sproget.

Se også "Mål for det sproglige arbejde på småbørnsområdet i Allerød kommune"

Læs mere om børnenes sproglige udvikling nedenfor:

Den sproglige udvikling hos det normalthørende barn i alderen 0-5 år

Bagved liggende teori om sprog

Hvordan lærer mit barn sprog?

Find inspiration på hjemmesiden "Motorik og Sprog", som giver mange konkrete forslag til sprog- og motorikfremmende lege og aktiviteter for børn på 0 til 2 år.

 Indsats på sprog- og læseområdet i Ørnevang Børnehus