Håndtering af sorg og krise

Når vi modtager en besked om en krise i en familie, har vi udarbejdet denne handleplan til at håndtere krisesituationer. Det kan være i forbindelse med skilsmisse, en ulykke, langvarig eller alvorlig sygdom eller et dødsfald hvor børn/voksne i børnehuset mister en nærtstående. 

Omsorgsplanen indeholder anvisninger på:

  • Hvordan akutte situationer skal håndteres?

  • Hvem der skal informeres, hvordan det skal foregå og hvem der har ansvaret, for at det sker?

Du kan læse mere i "Omsorgsplan for Ørnevang Børnehus" i linket til højre.

Omsorgsplan for Ørnevang Børnehus