Principper for invitationer fra forskellige kirker og trossamfund

Bestyrelsen har diskuteret, hvordan børnehuset forholder sig til invitationer fra forskellige kirker og trossamfund og har opstillet tre principper, som skal følges:

  1. Vi er nysgerrige og søger viden. Vi vil gerne inviteres indenfor hos hinanden og i hinandens kirker.

  2. Vi har respekt. For hinandens tro, og respekt for, at tro ikke betyder det samme eller lige meget for alle.

  3. Vi vil selv bestemme. Over vores egen tid, og hvornår tidspunkt og indhold for et arrangement passer ind i vores øvrige planer.

Det betyder, at børnehuset kan (og vil) have udflugter til kirker for forskellige trossamfund i løbet af året i det omfang, det er relevant og praktisk muligt, og man må tale om tro og religion. Vi er mere interesserede i at lære om de forskellige religioner og besøge hinanden end at deltage i kirkelige handlinger.

Principperne er fremlagt og godkendt på forældremødet i Ørnevang Børnehus 10. oktober 2012.