Værdigrundlag i Ørnevang Børnehus

Respekt for forskellighed

  • Være åben over for andre menneskers holdninger og meninger
  • Være rummelig
  • Alle er ligeværdige som mennesker

Omsorg for både børn og voksne

  • Være opmærksomme og interesserede i hinanden
  • Være oprigtige
  • Være anerkendende i kontakten med andre mennesker

Glæde og engagement

  • Gå efter den positive holdning/ånd
  • Give plads til at udtrykke glæde og engagement
  • Vi er alle ansvarlige for stemningen i huset